Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2013 on 45 419 404,86 euroa, josta tilikauden voitto on 16 295 026,43 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan A-osakkeelle kaksi euroa kaksikymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 16 285 632,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 29 133 772,86 euroa.