Strategian toteuttaminen vuonna 2013

 

Visio, missio, arvot, asiakaslupausVuonna 2013 VVO on toteuttanut strategian painopisteitä seuraavasti:

  • Asukasyhteistyötä on tiivistetty entisestään.
  • Päivitetty asiakaslupaus on sisäistetty kaikessa toiminnassa.
  • Kustannustehokkuutta on lisätty muun muassa kilpailuttamalla ja uudistamalla kiinteistönhoito- ja siivoussopimuksia.
  • Korjaustoiminnan aikaisempaa paremman kohdentamisen varmistamiseksi on otettu käyttöön huoneistojen määräaikaistarkastukset.
  • Järjestelmien ja prosessien kehittämisessä on hyödynnetty VVO:lla parhaiksi koettuja käytäntöjä.
  • Helppoa ja vaivatonta asiointia on edistetty vuokrasopimuksen sähköisellä allekirjoituksella.