Vuoden VVO-talo

Vuoden 2013 tapahtumia

Vuokrasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen käyttöön

VVO:n uusilla vuokralaisilla ja asunnonvaihtajilla on ollut lokakuun puolivälistä saakka mahdollisuus allekirjoittaa vuokrasopimus sähköisesti.

Vuokrasopimuksen sähköinen allekirjoitus täydentää VVO:n verkkopalveluita ja tarjoaa helppoa asiointia. Asiakkaalla on mahdollisuus hoitaa sopimusasiat kuntoon ilman toimistolla käyntiä, myös virka-ajan ulkopuolella tai kokonaan toiselta paikkakunnalta käsin.

Asukasedut yhdistyivät

Aiemmin käytössä olleet muuttoetu ja 3-vuotisetu yhdistyivät maalieduksi maaliskuun alusta alkaen.

VVO parantaa asiakaspalveluaan

VVO keskittää asiakaspalveluosaamista ja teknistä osaamista strategiansa mukaan vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

VVO päätti perustaa Asiakaspalvelukeskuksen ja Teknisen keskuksen parantamaan ja yhdenmukaistamaan asiakaspalvelua valtakunnallisesti. Helsinkiin perustettavat keskukset aloittavat toimintansa vuoden 2014 keväällä. Niiden lisäksi asiakkaita palvelevat edelleen VVO-kotikeskukset eri puolilla Suomea.


VVO:n asukashallitus järjestäytyi

Asukashallitus on kaikkia VVO:n asukkaita edustava ylin toimielin. Asukashallituksessa on jäsen ja varajäsen jokaiselta VVO-kotikeskusalueelta ympäri Suomen. Asukashallitus valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Uuden asukashallituksen toimikausi alkoi 1.1.2014.

Vuoden VVO-talo

Asukashallitus ja VVO palkitsevat vuosittain esimerkillistä yhteishenkeä ylläpitäneen ja asuinympäristöstään hyvin huolehtineen talon asukkaat. Vuoden 2013 VVO-taloiksi valittiin Hartaantie 12, 14 ja Kuivastie 17,19, 21 -taloryhmä Oulusta sekä Kauppalankatu 20 Kouvolasta.

Talot palkittiin 1 000 euron määrärahalla ja kunniakirjalla. Valintoja puolsivat taloissa vallitseva hyvä yhteishenki, naapureista huolehtiminen sekä toimiva yhteistyö asukkaiden, isännöitsijän, VVO-kotikeskuksen ja kiinteistönhoidon välillä.