Osakkeenomistuksen jakautuma

VVO-yhtymän Oyj:n osakkeenomistajia on yhteensä 60 kappaletta, joista 10 suurinta ovat
(osakeluettelotilanne 31.12.2013):

Osakkeenomistaja A-sarjan osakkeita, kpl Osuus-%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 332 330 18,00
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 256 820 16,98
Metallityöväen Liitto ry 717 780 9,70
Rakennusliitto ry 615 300 8,31
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 605 520 8,18
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 554 180 7,49
Ammattiliitto PRO ry 553 320 7,47
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 552 408 7,46
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry 443 270 5,99
Tehy ry Tehy rf 102 560 1,39
Muut 669 072 9,04
Yhteensä 7 402 560 100,00

Osakkeenomistuksen jakauma
Osakkeita Omistajia, kpl %-osuus Osakkeita, kpl % osake-kannasta
1–1 000 12 20,00 7 560 0,10
1 001–2 000 6 10,00 9 998 0,14
2 001– 20 000 21 35,00 147 614 1,99
20 001– 100 000 11 18,33 503 900 6,81
100 001– 200 000 1 1,67 102 560 1,39
200 001– 9 15,00 6 630 928 89,58
Yhteensä 60 100,00 7 402 560 100,00
VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenillä, toimivalla johdolla ja toimihenkilöillä ei ole omistuksessaan yhtiön osakkeita.

Osakkeiden sektorijakauma
% osakekannasta % omistajista
Yksityiset yritykset 0,67 2,00
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 35,41 7,00
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 63,47 28,00
Julkiset yhteisöt 0,43 63,00
Yhteensä 100,00 100,00